Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-248

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-01-1554

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "de lichmesse xvC drie en vichtich" (02/02/1554; uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast).

Type: Kwitantie door de ontvanger van de kerk van Beselare betreffende de rente die de abdij van Zonnebeke schuldig is op de Boonakker te Zonnebeke

Beschrijving: Joos Tielen, ontvanger van de kerk van Beselare, verklaart dat Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, de rente betaald heeft die hij schuldig was voor een stuk grond te Zonnebeke, De Boonakker.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bi mij Joos tielen presbytre als ontfanghere vander kercke van becelare van eerweerdeghen heer Jan calin min heere Den Abdt ende heere van Sunnebeke de somme van vj s iiij d ter cause van eenen rente van vj s iiij d tsiaers streckende vp een stick Lants in Sunnebeke ghenaemt den boonacker ende datte ouer de lichmesse xv.C drie en vichtich dus mids dese kenne mij sdies[?] te wetene ouer tJaer voorseit[?] wel vernoucht Darouer mijn name ende hantteekene zin onder ghestelt desen x.en in Januario des Jaers als bouen

J. tielen