Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-249

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-02-1553

Type: Aanplanting van een wilgenhaag op de grens van een stuk grond van de abdij van Zonnebeke, en overeenkomst met de naburige bezitter

Beschrijving: De abt van Zonnebeke liet een wilgenhaag planten waar zijn stuk land grenst aan een stuk land, 'De Zonnebeke' geheten, en dit met instemming van de eigenaar van dat stuk grond. De haag blijft bezit van de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Kont ende kennelic zij alle de ghone die dese pre sente letteren zullen zien of horen leisen ende es warachtich dat mijn heere den abt heere van zuenebeke heift ghedaen stellen een wervin haghe met veelle[?] wulghen potin daer in eenen voet van zynen lande an een sticke lans ghenaemt de zuenebeke bij consente ende acordasie van willem de jonghe als jeghelander van norden een meschs wesende de welke vornomde haghe den vornomden heere ende clooster van zuenebeke mach hauwen ontvromen ende mach ghebruken nu ende ten eeuwichheden sonder den voornomde heere of het vornomde clooster eenich molesstasie te doene in teeken der waerheit zo hebbic jan bosset als broeder van willems jonghen wijf ter begherte ende ter presense van beede partien myn hanteeken hier an ghestelt den xix.ste van sporkele xv.C drie en vichtich

Jan bosset Willem Jonghe

[sommetje in linkeronderhoek niet goed leesbaar]

test

Touchierende Willem DJonghe angaende de weruen haghe