Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-250

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-01-1555

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Lichmesse xvC vier ende vichtich" (02/02/1555). // Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Kwitantie door de ontvanger van de kerk van Beselare betreffende de rente die de abdij van Zonnebeke schuldig is op de Boonakker te Zonnebeke

Beschrijving: Kwitantie door Joos Tielen in naam van de kerk van Beselare voor de rente op de Boonakker te Zonnebeke, ten laste van de abdij van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bi mij Joos tielen presbytre ouer ende wter name van de Kercke van becelare van erwerdeghe heer Jan calin min heer den Abdt van Sunnebeke de somme van vj s iiij d ter cause van renten van ghelyckt [...?] tsiaers[?] streckende vp een stick lants in de prochie van Sunnebeke ghenaemt de boonackere ende datte ouer haer[?] expirerende te lichmesse xv.C vier ende vichtich waer of ic mij kende wel vernoucht Daerouer mijn name ende hantteekene hier onder ghescreuen den 13 in Lauwe in tJaer alsbouen

J. Tielen