Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-246

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-12-1551

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ouer de lichmesse xvC een ende vichtich" (02/02/1551).

Type: Kwitantie door de ontvanger van de kerk van Beselare betreffende de rente die de abdij van Zonnebeke schuldig is op de Boonakker te Zonnebeke

Beschrijving: Joos Tiele, priester, verklaart in naam van de kerk van Beselare van Jan Calin, abt van Zonnebeke, de som van 6 schellingen 4 denieren parisis ontvangen te hebben, rente op een stuk land te Zonnebeke, Boonakker genoemd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfanghen by mij Joos Tiele presbytre ouer ende wter name van de kercke van becelare van Eerweerdeghe Heer jan calin min heere den Abdt van Sunnebeke de somme van vj s iiij d parisis ter cause van renten van ghelycke somme tjaers streckende vp een stick lants in Sunnebeke ghenaemt de boonackere [...?] datte ouer de lichmesse xv.C een ende vichtich Oorconde mijn name ende Hantteekene naer costume hier onder ghestelt desen 19 in decembre 1551

J. Tielen

test

Lettre van Rekening[?] de S[ain]t Omer[?]