Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-61

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-11-1285

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 133, nr. 121: '27 Novembre 1285'.

Type: Bevestiging dat Boudene filius Reinnards van den Riede hoofdman wordt van een boterrente, bezet te Oudenburghoek, toebehorend aan een kanunnik van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Meester Arnoud van den Groenendike en meester Steven van Risele, kanunniken van Sint-Donaas te Brugge, laten weten dat Boudene filius Reinnards van den Riede voor hen verschenen is, en dat deze wettelijk hoofdman wordt voor een rente van Boudens van Warstine, kanunnik te Zonnebeke, meer bepaald van een wagen boter per jaar, bezet op zes gemeten land binnen het ambacht van Oudenburghoek.

Opmerking: Callewaert(1), 133, nr. 121: "Original sur parchemin, avec deux doubles queues de parchemin: à la première est encore attaché un petit sceau de forme ovale, en cire brune."

Tekst

test

[Overgenomen uit Callewaert(1), p. 133, nr. 121]

Meester Arnoud van den Groenendike ende meester Steven van Risele, canoe[ne]ke van Sint Doenaes in Brugghen, doen te wetene allen den goenen die dese lettren sllen sien of horen lesen, dat quam voer ons Boudene f. Reinnards van den Riede ende word wettelyc hovetman ewelike ser Boudens van Warstine, canoenec van Zinnebeke, ter kerke boef van Zinnebeke, van ere waghe boetren siars te gheldene te Sinte Martinsmesse in den winter up zesse ypete lands lettel min of meer ligghende binden ambochte van Oudenburchhoec ende heet Koedinstic ende Woudburchmeet. Ende om dat wie voerseide kanoeneke willen dat dese dinc bliven vast ende ghestade, so hebben wie dese lettren ghezeghelt met onsen zeghelen uuthanghende.

Dit was ghedaen sdinsendaghes na Sinte Katelinen daghe, anno Domini M° CC° LXXX° quinto.