Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-76*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-01-1337

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging van een overeenkomst tussen de bisschop van Doornik en de abdij van Zonnebeke betreffende het procuratierecht

Beschrijving: De deken en het kapittel van Doornik bevestigen de overeenkomst tussen de bisschop en kerk van Doornik, en de abdij van Zonnebeke, betreffende het procuratierecht bij visitaties.

Opmerking: Het document bevat twee teksten: de bovenste is een kopie van BRU-AGSB-Z-76; voor de persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen, zie daar; de onderste is een kopie van BRU-AGSB-Z-76* (hier besproken); voor de persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen, zie daar.

Tekst

[Kopie van
test
*; zie daar voor de tekst]

Confirmat[i]o Capit[u]li Tornac[ensis] sup[ra] eadem

test
****

Copia visitationis Ep[iscop]i Tornacen[sis] in villa rola[rii?]

Copia visit[ationis] tornac[ensis] i[n] villa roll[ari]en[si]

Copia visitationis Ep[iscop]j tornacen[sis] in[?] villa rollaris

Visitatio eccl[esi]e Rollarien[sis]

Copie raekende de oncosten van[de] visitatie van[den] biscop van Doornick visiteren[de] de kercke van Roesselare warvan torigineel aldaer[?] is berustende a[nn]o 1336