Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-76****

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-12-1336

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 146, nr. 134: '14 D├ęcembre 1336'. // Bijkomende datering: "anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo sexto" (1336).

Type: Overeenkomst tussen de bisschop van Doornik en de abdij van Zonnebeke betreffende het procuratierecht bij de visitaties van de kerk van Roeselare

Beschrijving: Andreas, bisschop van Doornik, verklaart dat hij en de kerk van Doornik een overeenkomst gesloten hebben met de abdij van Zonnebeke, betreffende zijn procuratierecht bij visitaties van de kerk van Roeselare. Er dreigde immers een conflict te ontstaan betreffende dit recht. In overeenkomst met zijn bisschoppelijke plicht en zijn visitatierecht, visiteerde de bisschop in 1336 de kerk van Roeselare, waarvoor de abdij van Zonnebeke het presentatierecht bezit, en eist hiervoor de gewone procuratie; de abdij gaat hiermee niet akkoord. Na tussenkomst van het kapittel van Doornik komt men overeen, dat de bisschop bij zijn eerste 'Blijde Inkomst' de som van 20 pond parisis Vlaams geld zou ontvangen, en bij ieder visitatie erna 10 pond parisis.

Opmerking: Het document bevat twee teksten: de bovenste is een kopie van BRU-AGSB-Z-76 (hier besproken); voor de persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen, zie daar; de onderste is een kopie van BRU-AGSB-Z-76*; voor de persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen, zie daar.

Tekst

[Kopie van
test
; zie daar voor de tekst]

Composit[i]o Jnter Ep[iscopu]m tornac[ensem] et nos de p[ro]cur[atione] visita[tionis] de rollar[io]