Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-R13(kap120)

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-08-1356

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 149, nr. 137: "2 Août 1356".

Type: Verklaring dat Marote van der Strate grond in cijns houdt

Beschrijving: Marote van der Strate verklaart dat zij, voor de duur van haar leven en dat van haar dochter, Pironneken, drie gemeten land in cijns heeft, voor de som van 40 schellingen parisis en drie kapoenen per jaar, te betalen op Bamis.

Opmerking: Callewaert(1), 149, nr. 137 vermeldt een kopie in Cartularium S, kapittel 20.

Tekst

BRU-AGSB-Z-R13(kap120)

[Overgenomen uit Callewaert(1), p. 149, nr. 137]

Item Marote van der Strate heeft in cheinse, t’haren levene ende te Pironnekens harer dochtere lyve, dry gemeten landts marchierende aen Jacobs hooftstede van der Straten ende aan den busch dien men heet Serof, omme veertich schellingen parasijs ’s jaers ende drij capoenen te geldene elcken jaere te S. Baefs-misse.

Gegeven int jaer ons Heeren 1356, op S. Pieters dach ingaande hougst.