Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-444***

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-03-1653

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "de Jaren 1653 ... ende 1654".

Type: Volmacht voor Jan de Gandt door de abt van Zonnebeke betreffende een overeenkomst i.v.m. pachten

Beschrijving: Hubertus, abt van Zonnebeke, geeft Jan de Gandt volmacht om tot een overeenkomst te komen met de onderpachters van Matheus de Wiese betreffende hun pacht van 1653 en 1654.

Opmerking: Kopie. // Het document bevat twee teksten; zie ook BRU-AGSB-Z-444***.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Copie

Wij onderschreuen geuen mits desen aen den Eersamen Jan de Gandt volle macht vuijt onser name tacoorderen met den naerpachters [...?] m[eeste]re matheus de wiese aengaende heurlieder lanspacht vande Jaren 1653 [...?] ende 1654 ende by faute van betalinge heurlieder te betrecken wettelycke ende dat met belofte van te hauden voor goet vast ende van weerden tgonne daer inne[?] gedaen wert door den voornomden Jan de gandt Actum tot sonnebeke desen eersten maerte 1653 onder stont hubertus Abt ende heere van Zunnebeke