Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-444*

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-07-1661

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "bamisse xvj.C tsestich" (01/10/1660).

Type: Afrekening tussen de weduwe en erfgenamen van Jan de Ghandt, en de abdij van Zonnebeke, betreffende een pacht

Beschrijving: Afrekening tussen de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan de Gandt en Steuen Seurinck, en de abdij van Zonnebeke, betreffende een pacht [zie BRU-AGSB-Z-444].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rekeninge tusschen de weduwe ende hoirs van wylent [...?] Jan de gandt met Steuen seurinck ter eender ende den Eerweerden heer Prelaet van Sonnebeke ter ander

Aluoren syn de voorseyde weduwe ende hoirs de gandt sculdich ouer tgonne byden voornomden de gandt ontfaen vande naerpachters van meestere[?] Matheus de wiese de somme van [...?] lv lb xviii s grooten

De voornomde weduwe ende hoirs syn noch sculdich neuens Steuen Seurinck ouer ses Jaren pacht vande voorseyde lande tleste verscenen bamisse xvj.C tsestich naer aduenant van xxviij lb groten [...?] de somme van j.C[?] lxviij lb grooten

tsamen

ij.C xxiij lb xviij s grooten

Daerop van wegen den voorseyden gandt betaelt is in gelde leueringe van laecken ene anderssins tot ende met den dach van hedent

j.Cxx[...?]

Jtem noch by Steuen seurinck xv lb xv s vij d [...?]

test

Jtem ouer de [...?]derae[...?] vande troublen xxj lb grooten

Jtem ouer syne moyenissen in het Jnnen vande restanten vande voorseyde de wiese tsaemen j.C l vij lb vij s ij d [...?]

Welcke somme afgetrocken blyuen de voorseyde weduwe ende hoirs neffens Steuen seurinck sculden ende ten achteren de somme van lxvj lb x s x d [...?]

Aldus de voornomde rekeninge ghearresteert ende gesloten op de protestatien gecostumeert desen viijen dach van July xvj.C eenentsestich Torconde

Catharine van halewin weduwe van Jan de gandt Jacobus Piers dispensier

Seurinckz

Jtem betaelt de somme van 9 [...?]

test

Rekenijnghe van S[ieu]r Jan de Gandt