Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-456***

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-03-1658

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 26?en maerte" (26/03).

Type: Overdracht van een bedrag door Oultre de Boutte aan de abdij van Zonnebeke, in mindering van een schuld aan Caerle Deboutte

Beschrijving: Oultre de Boutte draagt aan de abt van Zonnebeke een bedrag over, dat in mindering wordt gebracht op de som die hij Caerle Deboutte schuldig was.

Opmerking: Kopie. // Het document bevat meerdere teksten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Oultre de boutte vertransporteert aen mijn Eerweerde heere den Abt ende heere van sonnebeke desomme van twijntich ponden grooten ses schellijnghen neghen grooten en ses [...?] twelcke den voornomden woultre deboutte goet vijnt op Caerle deboutte In Rekenijnghe ghedaen den 26[?].en maerte was onderteeckent bij den voornomden Caerle deboutte ende Baltezaer quijnten present Joos van houtteghem den Jonghen ende Caerle gomare welcke transpoort den voornomden Caerle deboutte Accepteert In mijnderijnghe van tgonne den voornomden heere schuldich Is van tCapitael vande voornomde rente van tsestich ponden grooten vlaems Toorconden desen xxx.en Maerte 1658 ende was onderteeckent Oultre deboutte ende Carle deboutte

test

[...?]an Carel de boutte ons Cloostre [...?] 27 lb 11 s tsaers betaelt tot maerte 1662 inclusiue