Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-456**

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-01-1657

Type: Ratificatie door Pieter Ghijselen filius Joos van de overdracht van een obligatie aan Caerle Deboutte filius Bertholomeeus

Beschrijving: Pieter Ghijselen filius Joos verscheen voor de schepenen van de abt van Zonnebeke en ratificeerde de overdracht van een obligatie [zie BRU-AGSB-Z-456*], als betaling van zijn schuld aan Caerle Deboutte filius Bertholomeeus.

Opmerking: Kopie. // Het document bevat meerdere teksten.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Compareerde In persoone voor ons Caerle vander Meersch filius d'heer frans[ois] ende Jan Ghijselen filius Joos Schepenen van mijn eerweerden heere den Abt heere van Sonnebeke P[iete]r Ghijselen filius Joos den welcken heeft gheratifficiert den bouenschreuen transpoort van d'obligatie achter ghementio- neert soo tot betaelijnghe van tgonne den voornomden Pieter schuldich aen Caerle deboutte filius Bertholomeeus als ander ghe[...?] tusschen hem ende Woultre deboutte behoudens rekenijnghe bewijs ende reliqua dies versocht sijnde In teecken der waerheijt heeft den voornomden Pieter dese neffens ons schepenen onderteeckent desen [...?]ix Januarij 1657

test

[...?]an Carel de boutte ons Cloostre [...?] 27 lb 11 s tsaers betaelt tot maerte 1662 inclusiue