Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-457

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-04-1656

Type: Verzoek tot prijzing van bezittingen van de abdij van Zonnebeke ter betaling van een schuld

Beschrijving: Anthenus Persyn verzoekt de poortbaljuw van Ieper om bezittingen van de abdij van Zonnebeke te taxeren voor het betalen van een schuld aan Pieter Ghijsele, brouwer.

Opmerking: Kopie. // Het document bevat twee teksten: BRU-AGSB-Z-457* is de reactie van de poortbaljuw op BRU-AGSB-Z-457.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Copie

Den poortbaillius lamsius sal ten versoucke van my onderschreuen Anthenus Persyn prisyere onder handen vanden Eerweerde heere Prelaet als heere van sonnebeke alsulcke pennynghe als hy schuldich is ofte wert aen Pieter Ghijsele brauwer woonende binnen veurne[?] selue omme daerop de somme van veerthyn ponden grooten spruytende by acoorde van Jmpost bydien[?] van diuersche saysoenen ende omme de costen, als naer style my Toorconde den j.en April 1656 ende was onderteeckent Anthenus Persyn