Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-514

Algemene gegevens

Type: Ghele[in] Vandebrouke onttrekt zich aan het geschil met de abdij van Zonnebeke betreffende de panding van enkele gronden

Beschrijving: Ghele[in] Vandebrouke verklaart tegenover de schepenen van de abt van Zonnebeke, dat hij niet langer een betrokkene is in het proces met de abdij van Zonnebeke, aangezien de gronden waarop door de abt panding gedaan werd, aan zijn kinderen uit een tweede huwelijk toegevallen zijn.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[bovenaan grotendeels onleesbaar]

[...?] ende Schepenen [...?] heere prelaet [...?] heere temporel van [...?] onnebeke

S[ieu]r ghel[ein] vandebrouke hem byndende ghejns[inueer]t van weghen den voornomden heere Prelaet heeschere by pandijnghe vp sekere landen om te furnieren seght dat de sake hem nyet meer en raeckt midts de selue landen by partaige hem syn afghedeelt ende te lote ghevallen an syne kynderen van tweeden bedde, sulcx dat hij daerjnne gheen part meer en heeft, ende bydien hem mette sake nyet meer en heeft te moijen

Midtsecel[...?] etcetera[?]