Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-512

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-03-1691

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den 29en Januarij 1691" (29/01/1691); "1691".

Type: Herroeping door de baljuw van Beselare van de daging van een inwoner van Salinas, die ten onrechte werd gedaan

Beschrijving: Vanhoutte, baljuw van Beselare, herroept de daging die op 29 januari 1691 gebeurd is door één van zijn gerechtsofficieren op een inwoner van de heerlijkheid van Salinas, aangezien deze onder de jurisdictie van de abt van Zonnebeke valt, als heer van Salinas. Hij belooft ook plechtig dat het in de toekomst niet meer zal gebeuren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo der door eene van myne officieren van proche van beselaere heeft gedaen geweest eene daginche aenden persone van Joes vanden bussche wonende opde heerelichede van salinis haer bestreckende boouen de proch[ie] van beselaere op den 29.en Januarij 1691 soo ist dat ick onderschreuen bailliu van het selue beselare reuocer de voorseide dag[hynghe?] ende by desen niet en pretendere eenighe fonctien van Justite te doene opde voorseyde heerelichede van salinis waer van 11br[?] by desen hem geuende aenden heer prelaet van zonnebecke als graue ende heer vande voorseide heerelichede van non preJuditie met belofte van hier naemaels niet meer te laeten geschieden torconden desen 23.en maerte 1691

B.[?] vanhoutte 1691

test

Reuocatie van zeecker dachynghe ghedaen onder de heerelickhede van Salynnis door den balliu van beselare ten Jaere 1691