Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-509**

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-12-1679

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "in daeten xxvijen octobre 1665" (27/10/1665).

Type: Instemming van de douairière van Phelippe dela Woestijne met de aflossing van een rente door de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De douairière van Phelippe dela Woestijne, ridder en heer van Beselare, verklaart dat ze instemt met de aflossing van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-509*, als erfgename van de barones van Trobreze, haar moeder. Er mag overgegaan worden tot de cassatie van de rente-akte.

Opmerking: Het document bevat twee teksten: bovenaan bevindt zich BRU-AGSB-Z-509*, onderaan BRU-AGSB-Z-509**.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Wij onderschreuen douariere van mher Ph[i]l[ipp]e dela woestijne in synen leuen Rudder heere van Becelaere etcetera verclaeren by desen te consenteren ende agreeren inden voorschreuen aflos vande Rente op dander zijde vermelt ghedaen[?] by Jonker anthoone van Potelberghe heere van valencij etcetera soo in capitael als croisen voor soo verre als ons is raeckende ende als hoir ten sterfhuijse van mervrauwe de Baronnesse van Trobreze haere moedere alles conforme departagie ghedaen by de voornomde Baronnesse in daeten xxvij.en octobre 1665 onderteeckent J. odenaere notaris ter residentie van Ghendt te meer als gheproffijt t'hebben de croisen derseluver rente naer den voorschreue opleg consenterende voorts inde cassatie derseluer actum desen viij.en [decem]bre 1679 ons Toorconden dit [...?] met belofte van guarrant de cro[...?]sen ghepro[...?]hier bouen vermelt bedragende hondert en en[...?][...?] ponden grooten vlams [...?] en en groite dij hebben ontfangen tot enploi van de carette int casteel van becelare[?]

[...?] Trobreze