Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-505

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-01-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "In ougst 1662" (08/1662); "28.en maerte 1660 1661 ende 1662" (28/03/1660, 28/03/1661, 28/03/1662); "1663".

Type: Kwitantie door Caerle de Boutte aan de abdij van Zonnebeke voor drie jaren rente

Beschrijving: Kwitantie door Caerle de Boutte voor de bedragen die de abdij van Zonnebeke hem jaarlijk schuldig is van een rente, en dat voor de jaren 1660, 1661 en 1662.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bij mij onderschreuen Caerle de boutte wtter handt van mijn eerweerden heere den Abt heere van Sonnebeke de somme van dertich ponden parisis In ougst 1662 ende noch ontfaen den 5.en Januarij 1663 de somme van lij £ xj s parisis tsamen iiij.XX ij £ xj s parisis In volle betaelijnghe van tverloop van eene rente van 27 £ 11 s parisis sIaers Croeijserende den penninc xvj.e die den voorseiden deboutte Is hebbene tot Laste vande voornomde Abdie ende dat vanden iaeren ghevallen 28.en maerte 1660 1661 ende 1662 Actum desen date alsuooren Toorconde

Carel de boutte 1663

test

N[ot]a dat dese rente Ingegaen is den 28.en maerte 1656

quitantien vanden Jaere 1659, 1660 1661, 1662