Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-454

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het document is niet gedateerd.

Type: Beschrijving van een tiende gelegen te Geluveld, toebehorend aan de abdij van Nonnenbossen

Beschrijving: Beschrijving van een tiende gelegen te Geluveld, toebehorend aan de abdij van Nonnenbossen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Thiende competerende cloostre van nonnebussche zoo hier naer volcht in de prochie van guilvelt

beghinnende midt houenburch vant tgoet ter helle toe behoorende den cloostre tzonnebecke naerden hofdom van tgoet daer maillaert ende vinchent Rueben by pacht vp wonden dweers duer alle de ackers vant tgoet toe behoorende echtoie vander merchs ofte zyn kinderen daer te vooren de weezen cristien[?] de aman ende de ackers vande voornomde mall[ae]rt nu toe behorende [...?]den van brugghe tot de beke andt zuytende van desen strece daer de heerlyckhede van nonnebussche ende de heerlychede van guilvelt vp scheet tot ande dats pitten ende van tgoet ter helle loopende oostwaert lanst de scheraert beke alzoo verre als ons heerlichede van nonnebussche streckt tot de dat pitte danof wy op alle landen liggende binnen deze comprynse halen mueghen van drie thiende schouen de twee ende den pastoor van guilvelt den derden thiende schoof

gheregisteert [sic] vp den [...?]de bouck

test

mevrauwe van nonnebeusche Thiend Jn Gheleuelt

Om P[iete]r pollet tot guilvelt