Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-499

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-03-1662

Opmerkingen analytische datum: Aangezien het stuk niet gedateerd is, wordt de meest recente datum die voorkomt in de tekst, gebruikt voor de datering // Bijkomende datering: "den xixen xbre 1656" (19/12/1656).

Type: Gerechtelijke stappen in het proces tussen de abt van Zonnebeke en Ghelein vanden Broucke, betreffende achterstallige renten

Beschrijving: Gerechtelijke stappen in het proces tussen de abt van Zonnebeke en Ghelein vanden Broucke, betreffende achterstallige renten [stuk onvolledig?].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[...?] bailliu ende Schepenen ons [Ee]rweerden heere abt ende temporelen [hee]re van Sonnebeke

Ghesien by den Eerweerden heere prelaet ende temporelen heere van Sonnebeke heeschere by pandijnghe t'gheschrifte Inghediendt by S[ieu]r ghelein vanden broucke verweerere van date xvij.en maerte 1662 ende by d'heeschere voldoende ande versoucken by t'selue gheschrifte ghedreghen seght voor myne voorschreuen heeren de heerlycke renten In questien te pretenderen op dertich ghemeten landts, naer aduenante van een francquaert vuyt den ghemete ende vier oorten en half penninc rente vuyt den ghemete synde de betalynghe gheschiet vanden voorschreuen heerlycke rente bij Jan knockaert, bedraghende de selue 15[?] diuersche stonden t'samen ghenomen twee hondert achtenveertich francquaerden waervan de laeste gheschiet is den xix.en [decem]bre 1656, de welcke [...?] heeschere verclaerst alhier op de gheheesche achterstellen te moeten valideren waermede d'heeschere concluderende tendeert ten fine den verweerere gheordonneert wert te contesteren ten princepale als d'heeschere sustinerende hiermede t'hebben voldaen ande versoucken by verweereres voorschreuen gediende ghedreghen heesschende costen in cas van debat.