Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-491**

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-02-1662

Type: Toelating van de Ieperse bank aan de Zonnebeekse bank om personen uit Geluveld naar Zonnebeke te dagvaarden

Beschrijving: De voogd, schepenen en raad van Ieper laten weten dat zij toelating verleend hebben aan de rechtbank van Zonnebeke om inwoners van Geluveld naar Zonnebeke te dagvaarden, zonder dat aan de jurisdictie van de Ieperse rechtbank geraakt wordt.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Vooght schepenen ende Raedt der stede van Iper doen te weten dat zij in faueure van Iustitie hebben gheconsenteert soo sij doen bij desen int doen I[...?] inde inde req[ues]te hierbouen vermelt e[...?] door eene van onse messagiers Dit alles sonder preiuditie van onse Juridictie enn de preminentien Jn kennisse der waerheijt hebben wij hierop doen drucken traschet deser stede vpden xj.en febr[uar]j 1662 Toorconde

[...?] A. vancoetenolt