Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-493*

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-03-1662

Type: Bevestiging door de bode van Ieper dat Gullein vanden Broucke een dagvaarding ontvangen heeft (i.v.m. het geschil beschreven in BRU-AGSB-Z-493)

Beschrijving: Bevestiging door de bode van Ieper dat Gullein vanden Broucke een dagvaarding ontvangen heeft (i.v.m. het geschil beschreven in BRU-AGSB-Z-493)

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Opden xj.en maerte 1662 hebbe ick onderschreuen messagier der stede van Ypre verclaerst geInsyn[ueer]t thebben de copie van dese req[uisi]tore ten huyse van S[ieu]r Gullein vanden broucke ende heml dag ende plaetse gheprefygiert ghelijck hier bouen vermelt staet Toorconde

Par mersman

sol[vit] xij s parisis