Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-490*

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-01-1662

Type: Bevestiging door de bode van Ieper dat Gullein vanden Broucke een dagvaarding ontvangen heeft (i.v.m. het geschil beschreven in BRU-AGSB-Z-490)

Beschrijving: De bode van Ieper verklaart dat hij een kopie van het document, behandeld in BRU-AGSB-Z-490, gebracht heeft naar Gullein vanden Broucke, waardoor deze gedagvaard wordt.

Opmerking: Dit document bevat twee teksten: de eerste tekst wordt behandeld in BRU-AGSB-Z-490, de aantekening van de bode van Ieper wordt hier behandeld.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Opden xxj.en January 1662 hebbe ick onderschreuen messagier der stede van ypre gejnsyn[ueer]t de copie van dese req[uisi]tore ten persoone van s[ieu]r Gullein vanden broucke p[...?] heml[ieden] dach p[...?] plaedse gheprefygiert gelijck inden Origineele vermelt staet [...?] Par[...?] mersman