Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-488***

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-03-1661

Type: Instemming van de abt van Zonnebeke met de vrijlating van de koster van Zonnebeke

Beschrijving: De abt van Zonnebeke staat toe dat de koster vrijkomt [zie BRU-AGSB-Z-488**], mits deze voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[in de marge:] Den heere deser prochie ghelet opden inhouden deser ende door consideratie heeft gheconsenteert soo hij doet bij desen Jnde versochte slaeckynghe bij prouisie ende met conditien den suppliant volcommende aende Inhouden deser Requeste ende daer van ghedespesseert wort Acte Jn forma ende behoudens de costen ende wijsen van Justitie tot hedent ghe- schiet Actum in Collegie der Voornomde prochie ende heerelickheit desen ix.en maerte 1661 mij Toorconde als Greffier ende was onderteekent P[iete]r mahieu