Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-488*

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-03-1661

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende daterin: "1661".

Type: Instemming van de abt van Zonnebeke met de vrijlating van de koster van Zonnebeke

Beschrijving: De abt van Zonnebeke staat toe dat de koster vrijkomt [zie BRU-AGSB-Z-488], mits deze voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Opmerking: Deze tekst bevindt zich in de marge naast de tekst van BRU-AGSB-Z-488.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-488

[in de marge:] Den heere deser prochie ghelet op den Inhouden deser ende door consideratie heeft gheconsenteert soo hy doet by desen inde versochte slaeckijnghe bij prouisie ende met conditien den supplicant volcommen aende Inhouden deser requeste ende daernae ghehexesseert woort actie Jn forma gehoudens de costen van ende wysen van Justitie tot hedent gheschiet Actum in Collegie der voornomde prochie ende heerelickhede desen ixen maerte 1661 my Toorconde als greffier

P[iete]r Mahieu 1661