Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-483*

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-07-1660

Type: Christiaen Reijnier werd door de bode van Ieper op de hoogte gebracht van het verzoek tot daging voor de Zonnebeekse vierschaar

Beschrijving: Met een kopie werd Christiaen Reijnier van de inhoud van BRU-AGSB-Z-483 door de bode van Ieper op de hoogte gebracht.

Opmerking: Het document bestaat uit twee stukken tekst: de hoofdtekst - besproken in BRU-AGSB-Z-384 - en een nota van de bode van de stad Ieper - hier besproken.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Opden 28.en Julij 1660 hebbe ick onderschreuen messagier der stede van ypre geJns[inueert?] tinhouden van dese req[isi]toir met ouerleuerynghe van copie ten huyse van m[eeste]r Christiaen reijnier per he[...?]l dach ende plaetse gheprefygiert ghelyck hiervooren vermelt staet Toorconde P[iete]r Mersman