Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-478

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-03-1660

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te half maerte 1660" (15/03/1660).

Type: Verzoek van Caerel de Boute aan de abdij van Zonnebeke betreffende het betalen van de wezenpenning van eerstgenoemde

Beschrijving: Caerel de Boutte vraagt dat de abt van Zonnebeke aan Pieter Couteel de som zou uitbetalen, die de abt aan Caerel schuldig is vanwege de wezenpenning. Het document dient ook als quitantie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Myn heere den prelaet heere van sonnebeke Ick ben vlieden byddende dat vlieden sout belyeuen te laeten vallenderen an pieter couteel de somme van sesthyen ponden parisyse het welcke ghy my schuldech syt van het verloop van myn weesepenninc gheuallen te half maerte 1660 ende dyt sal vlyden dyenen voor quyttantye desen xxxj.en maerte 1660

ende bij [...?]este van mijn onderschreuen Outter de boutte

By My Caerel De Boutte