Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-470*

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-08-1659

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1659".

Type: Bevestiging dat een koninklijk patent ten voordele van het jachtrecht van de abt van Zonnebeke geregistreerd werd in de Siège van de opperjagerij te Brugge

Beschrijving: Een vertegenwoordiger van de abdij van Zonnebeke overhandigde aan de Siège van de opperjagerij en hoogforresterij van Vlaanderen binnen de stad Brugge een patent van de koning, waaruit blijkt dat voldaan werd aan een koninklijke ordonnantie in verband met het jachtrecht van de abt, om deze te laten registreren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden xx. Ougst xvj.C neghenen vichtich soo es van weghe den seer Eerw[eerden] heer prelaet ende religieusen vande Abdie Jnde prochie van Sonnebeke, ouer ghebrocht dese patente Jn het Siege van syne [...?] maiesteits groote Jagerie en hoochforesterie van Vlaendre gheordonneert binnen der stede van Brugghe, omme geregistreert te worden volghende de ordonnantie van sijne [...?] Majesteit Jn voldoenijnghe van welcke haere majesteits ordonnantie es dese jn terste geregistreert Jn het registre gehouden jnt selue Siege alwaer geregistreert worden het recht van pachte van [...?] de haere majesteits ondersaeten en vassaelen Jn het graefschap van vlaendre Jn kennesse der waerheijt es dese geteeckent bij der greffier ende geseghelt met den seghel van het voorseide Siege

Rotreur[?] 1659

[onder het zegel:] soluet xij s parisis per pr[...?] nollet