Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-465

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-07-1757

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den Jaere 1757"; "1757".

Type: Afrekening van de dis van Zonnebeke voor het jaar 1757

Beschrijving: Afrekening van de dis van Zonnebeke voor het jaar 1757.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Declaraetie Jnt corte, belangende het Jncommen vanden disch Der prochie van zonnebeke, alsoock het Last die den selven disch moet draeghen alles ghedeurende den Jaere 1757 Jn ponden schelen deniers parisis brabants Courant soo volght,

Eerst het Jncommen vanden selven disch De verpachte Landen beloopen - 394: 6: 0d het verloop vande renten bedraegen [...?]- 233: 2: 0 de vercheinsde landen bedragen - 44: 0: 0 de schaele vanden aermen omme gaende jnde Kercke op sondaeghen ende feestdaeghen genomen ghelyck ten voorgaenden Jaere par provisio - 80: 0: 0

tsaemen[?] Jncommen - 751: 8: 0

Lasten vanden ghenomden Disch

Eerst den heer pastor, Cappellaen, ende Coster, hunnen dienst Jnde ghefondeerde Jaerghetijden bedragende - 204: 4: 0 neghen Razieren Cooren geconverteert Jn broot, omme te distribueren Jnde ghefondeerde Jaerghetijden ghenomen an[?] 18 lb parisis de sack met het backen Comt - 162: 0: 0

366: 4: 0

test

Rap[port] - 366: 4: 0

De bestedijnghen vande aerme Jmpotente beloopen - 264: 0: 0 hier uytgetrocken tot het vercleeden de aerme genomen ghelyck voor desen ter provisie - 200: 0: 0

aelmoessen soo Jn gelde als Jn Cooren alleenelick genomen als ten voorgaenden Jaere - 308: 7: 0

Chirurgien syn pensioen Jnt Cureren de aermelieden onderhouden van desen disch soo binnen als buyten dese prochie - 30: 0: 0

Den Dischmeestere Frans. baelen Comt te goet als Lesten by Slote van rekenijnghe - 1511: 0: 11

tsamen Lasten - 2679: 11: 11

Af jncommen hiervooren - 751: 8: 0

Dus schult - 1928: 3: 11

Aldus dese declaraetie ghemaeckt jnghevolghe de archiven vanden disch mitsgaeders uijt de notitien vanden ontfangher van diere, desen 2.en July 1757 als greffier

G.D. Souten 1757