Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-459

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-04-1656

Type: Kwitantie aan de abt van Zonnebeke betreffende de koop van de brouwerij te Zonnebeke

Beschrijving: De echtgenote van Pieter Gijsele verklaart dat zij van de abt van Zonnebeke 16 pond parisis ontvangen heeft, zoals was afgesproken bij de verkoop van de brouwerij te Zonnebeke

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderteekent, huisvrauwe van Pieter Gijsele kenne ontfaen te hebben vanden Eerweerdighen Prelat ende heere van Zunnebeke 16 lb parisis besprocken om mij int coope ende accorderen vande de[sic] brauwerie te zunnebeke Toorconde desen 30.en aprilis 1656

Thantteecken vande huijsvrauwe van Pieter ghijsele +