Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-458

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-04-1656

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1656".

Type: Kwitantie voor de abdij van Zonnebeke betreffende de betaling voor de koop van Pieter Ghiselens brouwerij

Beschrijving: Kwitantie door Pieter Ghiselen verleend aan de abdij van Zonnebeke inhoudende dat de bij contract vastgelegde som voor de overname van Pieters brouwerij betaald werd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen by my onderschreuen van Eerw[eerde] heere Abt ende heere van sonnebeke de somme van elf pond twee schellynghen ende neghen groote besprocken[?] byden Contracte van ouernemynghe van myne brauwerie breeder by den seluen contracte gheroert beloouen wij onderschreuen elck In solidum sonder diuisie ofte S[?]cussie den seluen heere Prelaet te garranderen ende Indempneren costeloos ende schaedeloos van dat de selue betaelynghe wel ende behoirelick gheschiet is ons Toorconde desen j.en april 1656 Bij mij P[iete]r ghiselen

B. Quinten 1656

Outter de boutte