Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-453

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-10-1655

Type: Aanmaning aan meester Olliuier Boone om achterstallige landpacht te betalen aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Aegidius de Blieck maant meester Olliuier Boone aan om de landpacht die hij schuldig is aan de abdij van Zonnebeke te betalen

Tekst

[VOORLOPIG]

test
. Meestere Olliuier Boone Vl[ieden] sal beliefuen te betaelen ande Eerweerdigghen heere Prelaet heere van Sonnebeke tgonne Vl[ieden] my zyt ten achteren van landtspacht van het hofstedeken by Vl[ieden] ghebruijckt welcke betaelijnghe Vl[ieden] jeghens mij op den voornomden pacht sal valideren Vlieder bringhen deser met quictancie actum desen 2.en [decem]bre 1655 Toorconde

AE de Blieck

test

Van den Ceijns van van Oost

1655