Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-455**

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1655

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1655".

Type: Ontvangstbewijs door Caerel de Boute voor een rente die de abdij van Zonnebeke hem schuldig was

Beschrijving: Caerel de Boute filius Berthelemeus verklaart voor de baljuw en schepenen van Zonnebeke dat Ivo Bulteel, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, hem de volledige som van een rente (kapitaal en interest) betaald heeft.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Actum In volle vierschaere van Bailliu ende schepenen van sonnebeke desen x.en maerte 1655 compareerde caerel de boute filius Berthelemeus gheregistreert met Andries de boute filius Jaecques welcken eersten comparant kende wel ende duechdelick voldaen te wesen van heer Iuo bulteel Ontfangher vande Abdie van sonnebeke t'inhouden deser rente brief soo In capitaele Als verlopen croyse ende tot seeckerheyt vande voornomde capitaele met de verlopen croyse van Alle Ansprieck[...?] constitueert hem borghe ende princepael desen voornomden Andries de boute tweeden comparant In teecken van welcken hebben [...?] schepenen voornomt dese doen teeckenen ende [...?] van onsen greffier Toorconde data Als bouen

Jan van Eecke 1655

test

coop vande brauwerie van Pieter Ghijsele

Jtem een rente van 3: 11: 0 ten laste van ons Clooster met eenige quitantie

Aflossijnghe van eene rente van 2: 4: 0 vlams[?] by Jare beset op onse brauwerije vanden hert tot zonnebeke ten profytte van Ch[ar]el de boutte conforme de wettelicke collatie in daten xj marte 1677

Q