Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-442

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-03-1652

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "xvij.en octobris 1651" (17/10/1651); "den xxixen Februarij" (29/02/1652); "den xxix.en februarij lestleden" (20/02/1562); "den xx.en martij 1652" (20/03/1652).

Type: Stappen in het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de koster van Beselare

Beschrijving: Inlichtingen betreffende de verschillende stappen genomen voor de Raad van Vlaanderen in het proces tussen de koster van Beselare (eiser), en de abdij van Zonnebeke (verweerder).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Inde saeke vande Eerw[eerde] heere prelaet ende heere van sonnebeke verweerdere ter eender zijde

Jeghens

Jan [...?] coster der prochie ende heerelichede van becelaere heeschere bij req[ues]te vanden xvij.en octobris 1651 ter andere

[in de linkerbovenhoek en -marge:] T'hof adhererende[?] ten voorgaende ordonnantie vanden xxix.en Februarij lest leden verstaet d'heeschers van Replicq[ue] Ende ordonneert furneeren volghende d'ordonnancie Actum den xx.en maerte 1652

[...?] hane?

Ondercorrectie vanden houe, Alsoo d'heeschere tot noch toe jn faulte js ghebleuen van te replijcquieren, belieue den houe adhererende ande voorgaende ordonnantie van verstekijnghe vanden xxix.en februarij lestleden aen partijen t'ordonneren te furnieren, T'welcke doende etc[etera]

L. de rouck pr[ocureur]

[in de linkermarge:] d'Jnsinuatie van desen is ghedaen ten huyse vanden procureur hubrechts laetende maerte copie den xx.en martij 1652

[...?]