Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-446

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1652

Opmerkingen analytische datum: Het document is niet gedateerd; voor de datering gebruiken we de enige voorkomende datum, maar het document werd mogelijk/wellicht na deze datum opgesteld.

Type: Afrekening betreffende de landpacht van Nicolas Gheskier te Neerwaasten

Beschrijving: Afrekening van de sommen die Nicolas Gheskier, pachter te Neerwaasten, reeds afbetaald heeft van de 100 ponden groten Vlaamse munt (1200 ponden parisis) die hij schuldig was van pacht op 1 oktober 1652 (o.a. al betalingen voor het verheffen van de lenen van Zonnegem en Mispelare, en onkosten voor een nieuw ovenhok).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rekenijnghe Ende bewijs van T'ghone Nicolas gheskier pachter van neder Waestene verschoten heeft vp de hondert ponden grooten vlaems die hij scheuldich was van lants pacht van baefmisse verschenen 1652 Jn ponden parisis 1200 lb parisis heeft betaelt in twee keren de somme van 742 lb parisis billet. Jtem heeft verschoten conforme dese billet met specificatie aen dandere zijde van het maken van een nieuwen ouencot de somme van 159 lb parisis 5 s billet. Jtem betaelt aen Maijhieu Gonthier van Calck van het seluen ouencot 6 lb parisis 16 s billet. Jtem heeft ghegeuen van het releueren van het leene van zonneghem aenden Bailliu van Waestene conforme tbilliet 31 lb parisis 4 s billet. Jtem verschoten van brijcken ende ouen teghels ende de andere dijnghen de somme van 59 lb parisis billet. Jtem van verteerde costen in twee Relieuementen van twee Lenen ./. mespelaere ende zonne- ghem 131 lb parisis 12 s Jtem verschoten ende betaelt aen Jan de baene bailliu van de heerelijckheijt ende ghenootschepe vande Douie ouer vier relieuen van mespelaere 40 lb parisis ouer vier Camerlijck ghelt 4 lb parisis ende van drie hof rechten 7 lb parisis 17 s 1 oor Somme bedraeght 118 lb parisis 14 s 1 oort rest noch Nicolas gheskier 18 lb parisis 6 s