Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-378

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-12-1640

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "xxiiija Decembris 1640" (14/12/1640).

Type: Bevestiging van een akkoord tussen de pastoor van Noordschote en de abdij van Zonnebeke betreffende de novale tienden te Noordschote

Beschrijving: Uittreksels bijeengebracht door de schrijver van het geestelijk hof te Ieper betreffende het proces tussen de abt van Zonnebeke (eiser) en Claudius de Clercq, de pastoor van Noordschote (verweerder), aangaande de novale tienden in de parochie Noordschote: de advocaten van beide partijen laten weten dat men tot het volgende akkoord gekomen is: de pastoor van Noordschote doet afstand van alle rechten op de genoemde tienden ten voordele van de abt van Zonnebeke, voor een jaarlijkse vergoeding van 15 gulden, en beide partijen delen in de proceskosten; beide partijen accepteren de overeenkomst, en vragen dat de bisschop van Ieper (?) de naleving van die overeenkomst zou opleggen, wat ook gebeurt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Actum Jpris die xv.a Decembris 1640

Fol[io] 201 verso

Jn causa Reuerendi Domini Abbatis, et Conuentus de Zonnebeke, Actorum supplicantium, contra[?] Dominum ac Magistrum Claudium de clercq, Pastorem de Noordtschote Rescribentem Reum, super Jure Decimarum noualium.

Comparentes in scribatu, Dominus Aduocatus Persyn cum Santus, nomine Domini Rei, et Bellet nomine Reuerendi Domini Actoris declarant partes Inuicem concordiam [...?]sse, super hac lite, per Dominos hubertum wyckaert dispensatorem Monasterij de Zonnebeke et Victorem de vorstere, Pastorem dicti Loci et Religiosos Monasterij praedicti, Deputatos (vt asserunt) a praedicto Reuerendo Domino Prelato, et sub illius beneplacito, in hunc qui sequitur modum, vc[...?] Quod dictus Dominius Reus remittit omne Jus, quod pretendit ad predictas Decimas nouales, Jn Parochia de Noordtschote, ad vtilitatem praedicti Reuerendi Domini Abbatis, eiusque Conuentus ea[?] con- ditione, vt praedicti Reuerendus Dominus Abbas eiusque Conuentus soluet Domino Reo, annue vltra ordinariam portionem[?

test

canonicam, annue solui solitam, aliam summam, quindecim florenorum; expensis huius litis huc vsque factis, vtrimque compensatis.

Eadem die

Comparentes etiam in Scribatu supradicti Domini Hubertus et Victor, exhibuerunt Actam ratificationis con- cordie supradicte per Reuerendum Dominum suum Prelatum hodie signatam, cum super impresso sigillo constituentes et authorizantes virtute praedicte Acte Magistrum Joannem Bellet ad dictam concordiam nomine sui Reuerendi Domini Prelati et Conuentus coram Reuerendo Domino recognoscendam, et petendum condemnari in illius obseruationem

Deinde comparens similiter praedictus Dominus Claudius de clercq Jn scribatu, declarat se acceptare rati- ficationem praedictam et se supradicte concordie adherere constituens et authorizans suo nomine, praedictum Dominum Aduocatum Persyn et Magistrum Jacobum Santus et singulos eorum Jn solidum, ad eandem concordiam etiam coram Reuerendo Domino recognoscen[...?] et similiter petendum condemnationem in illius concordie obseruationem

xxiiij.a Decembris 1640

Comparentes coram Reuerendo Domino supradicti Bellet et Santus virtute supradicte authorizationis, petunt partes

test

Jn supradicte concordie obseruationem condemnari

Condemnamus partes in supradicte Concordie obseruationem me scriba Curiae Spiritualis Teste

N.[?] Lesecq[?]

test

Contractus Pastoris[?] de norschote super noualia 1640 K. Sonnebeke

K. Accort vanden Nouale Thienden van noortschote metten Pastor anno 1640

K. Noortschote