Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-384

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-05-1642

Type: Opmeting door een gezworen landmeter van een stuk grond van jonker Adriaen van Dicxmuide in de Westhoek van Zonnebeke

Beschrijving: Opmeting door de gezworen landmeter Mahieu de Zaeijere, op verzoek van de abt van Zonnebeke en Jonker Adriaen van Dicxmuide, van een stuk grond, toebehorende aan de laatste en gelegen in de Westhoek van Zonnebeke [+ situering van de grond]. Het stuk grond meet 20 gemeten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[papiertje, aan het document gehecht:]

Pas de Numéro. Lieu où c'est écrit: non indiqués année: 1642 - Le 22 Mai auteur: Mahieu De Zaaiere objet: Mahieu De Zaaiere (gezworen landmeter der zale ende Casselrie van Yper) déclare qu'à la demande de l'Abbé de Zonnebeke et d'Adrien De Dixmude il a mesuré un champ (appartenant à ce dernier) dont il décrit la situation. Flamand Pas de sceau

[in potlood:] 1642

test

Vpden xxij.en meij 1642 es bij mij onderschreuen ghesworen landtmeter der Zale ende casselrie van Ipre ghemeten ende vwtgheleijt ten verzoucke van mijn eerweirdich heere den abt van zonnebeke ter eender ende Jonker Adriaen van dicxmuide ter ander, een partie landts ofte velderie toebehoorende mijn voornomde heer dicxmuide gheleghen Inden westhouck der prochie van Zonnebeke noort neffens tluiseboom veldt, happende[?] aldier ten noorteijnde streckende zuidt ende noort abouterende van oosten de ghersynghe houe[?] landt ende busch passchier vermote tdoornehaechschin Jeghens de houe ghenomen rechte te schieten twee voeten vrijdom met den zeluen vermotens zijde, van zuiden tluiseboom- veldt toebehoorende mevrauwe van nunnebussche van westen tcloosterlandt van zonnebeke aldaer ghemeten tot de pitten hedent ghemaekt van noorden een houckschin van tbusch toebehoorende tselue clooster noch noort teijnden de happe tmerschelken mijn voornomde heer dicxmuide groot vwtgheleijt tien ghemeten landts effen aldus ghedaen ten daghe ende Jare alsuooren volghende tbetooch ende presentie van heer Victoor de vorstere pastoor van zonnebeke ende heer hubiert Wyckaert vwtter name van mijn heere den abt, mits[...?] jonker adriaen van dicxmuide alswanneer beede partien gheackordeert hebben dat zij zullen eenen houber[?] doen maken ande westzijde half en half toorconde

Mahieu d zaeijere 1642

Groot vwtgheleijt x ghemeten

test

Landtsmate van tien ghemeten landts Jn zonnebeke toebehoorende Jonker Adriaen van Dicxmuide 1642