Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-377**

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-01-1641

Type: Aanstelling van Guilielmus van Houcke als pastoor van Oostnieuwkerke door de pastoor van Beveren bij Roeselare, in opdracht van de vicarissen-generaal van Brugge en de deken van de Christenheid van Roeselare

Beschrijving: Ingevolge de opdrachten van de vicarissen-generaal van Brugge [cf. BRU-AGSB-Z-377] en van de deken van de Christenheid van Roeselare [cf. BRU-AGSB-Z-377*], stelt Gaspar vanden Kerchoue, pastoor van Beveren bij Roeselare, Guilielmus van Houcke, priester en regulier kanunnik van de abdij van Zonnebeke, in het bezit van het pastoorschap van de kerk van Oostnieuwkerke, in het bijzijn van de pastoors van Roeselare en Hooglede.

Opmerking: Onderste deel van de tekst op de achterzijde van BRU-AGSB-Z-377.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ego infrascriptus Gaspar vanden kerchoue Ecclesie parochialis de Beueren iuxta Rollarium vigore commissionis mihi in suptis.[?] date a Reuerendo Domino Joanne Theodoro Schotte Decano Rollariensi et nominatum clausule Quocirca induxi in realem corporalem et actualem, possessionem Ecclesie parochialis de Nieukercke cum omnibus Juribus et annexis prouentibus Reuerendum Dominum Guilielmum van houcke presbyterum Canonicum regularem Ordinis Sancti Augustini Abbatie de Sunnebeke diecesis jprensis, edito per eum Juramento prescripto in Synodo vltima Mechliniensi tit. 17 cap. 2 adhibitis omnibus solemnitatibus consuetis et adhiberi solitis et osculo pe[... ?]e[... ?]e dato s[... ?] altari eiusdem Ecclesie parochialis Jn presentia R[everendorum D[ominorum] ac[?] M[agistrorum?] Waltheri Slidts S[anctae] Th[eologiae] Lic[entiati] Pastoris Rollariensis et Joannis [Robry/Robon?] pastoris in hooglede Actum in Ecclesia parochiali de Nieuwkercke supta.[?] Anno domini millesimo sexcentesimo quadragesimo primo Mensis Januarij die nona - Jn quirum fidem signaui has presentes manu meo proria

Gaspar vande kerchoue Pastor