Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-377*

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-12-1640

Type: Aanstelling door de deken van de Christenheid van Roeselare van Guilielmus van Houcke als pastoor van Oostnieuwkerke

Beschrijving: Ingevolge de opdracht van de vicarissen-generaal van Brugge [cf. BRU-AGSB-Z-377] geeft de deken van de Christenheid van Roeselare opdracht aan Gasparus van Kerchoue, pastoor van Beveren bij Roeselare, de opdracht om Guilielmus van Houcke, priester, als pastoor in het bezit van de kerk van Oostnieuwkerke te stellen.

Opmerking: Bovenste deel van de tekst op de achterzijde van BRU-AGSB-Z-377.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jnfrascriptus decanus christianitatis districtus Rollariensis Diocesis Brugensis sub quo sita est retro scripta Parochia de nieuwkercke authoriso et requiro per presentes[?] in vim clausule Quocirca, in albo harum extense[... ?] vt Reuerendum Dominum Guilielmum van Houcke presbyter[um] jn ijsdem litteris principaliter nominatum ponat et inducat in corporale[... ?] realem et actualem possessionem retroscripti Pastoratus ecclesie parochialis de nieuwkercke receptis et adhibitis omnibus que per eandem clausulam recipi et adhiberi mandantur videlicet Reuerendum Dominum Gasparum van kerchoue Ecclesie parochialis de Beueren iuxta rollar[ium] pastor cum ratif[... ?]itione omnium et singulorum per eundem Reuerentum Dominum Gasparum van kerchoue agendorum in premissis Actum Brugis decima sexta decembris xvj.C quadragesimi Joannes Theodoricus Schotte Dec[anus] Rollar[iensis]