Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-357

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-03-1631

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "13 nouembris 1609" (13/11/1609); "23 septembris 1634" (23/09/1634); "30 nouembris 1663" (30/11/1663).

Type: Kloostergelofte van broeder Antonius van Dale in de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Kloostergeloften van broeder Antonius van Dale in de abdij van Zonnebeke van de orde van de Reguliere Kanunniken volgens de Regel van St.-Augustinus. Onder de gelofte worden de data vermeld van zijn doopsel, zijn priesterwijding en zijn overlijden.

Tekst

test
[voorkant]

Ego frater Antonius Van Dale voueo (Deo auxiliante) Deo perpetuam Continentiam Carentiam proprij et Obedientiam Tibi Re- uerende Pater Abba et Successoribus tuis Canonice instituendis secundum Regulam Sancti Augustini et secundum Constitu- tiones huius Zunnebekani Conuentus

Actum in abbatia Beate Marie de Zunnebeke Ordinis Canonicorum Regularium S[anc]ti Augustini Dioecesis Jprensis die trigesima Martij Anno millesimo sexcentesimo trigesimo primo

+. Frater Antonius Van Dale

[onder het kadertje:]

Baptisatus 13 nouemb[ris] 1609 Presbiter consecratus 23 septemb[ris] 1634. obijt 30 [nouem]bris 1663

test
[achterkant]

[tekst op achterzijde onleesbaar]