Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-328

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-07-1623

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1623".

Type: Juridisch advies van J. Griettens aan de abt van Zonnebeke betreffende het heffen van tienden

Beschrijving: Juridisch advies van J. Griettens aan de abt van Zonnebeke, als antwoord op diens vraag betreffende het heffen van tienden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[in de linkermarge:] Mondelijc

Vpde vraeghe, den onderschreuene gheconsulteerd en ghedaen, van weghe myn heer den Prelaet van Zonnebeke, off den ghonne eenighe van zyn thienden jn pachte hebbende ghehadt zonder langher termyn van hent[...?] dan van een Ian tseffent, wel zoudde vermoghen de zelue thiende op te doen dit jeghenwoordich lant, vp pretext dat hy byde pacht van voorleden jaeren zoude meer betaelt hebben dat hy schuldich en was vande zelue pacht ende lykt ghelet

Taduys is (onder verestie[?]) dat den vorseyden Prelaet wel vermach zynen voorseyden thiende zelue op te doen, zonder dat den vorseyden heurde hem zulcx kan beletten ter cruuse[?] vande pretense [...?] ouer betaelen Actum typre xxix July 1623

J. Griettens 1623