Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-322

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-02-1620

Type: Bevindingen van drie geneesheren betreffende de lijkschouwing van Christinne Ryckewaert

Beschrijving: Stuk betreffende de lijkschouwing van Christinne Ryckewaert, de echtgenote van Jacques Mispelaere: op verzoek van de 'heren' van de kasselrij van Ieper, liet de abt van Zonnebeke het lijk schouwen van Christinne Ryckewaert, echtgenote van Jaques Mispelaere, ofschoon het zijn verantwoordelijkheid niet was. De lijkschouwing vond plaats in het bijzijn van de baljuw, schepenen en griffier van Zonnebeke, en gebeurde door drie geneesheren. Er werden geen verwondingen aangetroffen die tot de dood geleid zouden kunnen hebben.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Schauwinghe van de Huysvrauwe Jacques Mispelaere suspect van verongelukt te wezen

test

Alsoo myn heer den Prelaet van Sunnebeeke versoocht es gheweest van weghe myn heeren vande Casselrie van Jpre, bij charels caudron omme te schauwen het doode lichaem van christinne Ryckewaert huuisurauwe van Jaques Mispelaere Nochtans niet blyckende zyn last, heeft nochtans myn voornomden heer den Prelaet tot voldoeninghe van Justitie, de schauwinghe doen doen Ter presentie van zynnen Bailliu, Schepens midtschaders den Greffier van sunnebeeke, By ons onderschreuen my heer den doctuer Farande m[eeste]r Gelein hamelton ende necolaeys de hollander beede chyrurginen vande voorseide steede, an welck doode lichaem wy naer nerstich ondersouck, ouer al haer lichaem gheen wonden ofte contusie ghevonden en hebben vutwendich die haer christinne voorseit de doot soude moghen ghecauseert hebben hier meede sluittende onse depositie heden desen xxix.e february 1620 Gaspar Farande ghelein hamelton Nicolaeys de hollander

test

Sonnebeke den doet schauwynghe van de huusvrauwe van Jaeques de mispelaer anno 1620