Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-317

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-11-1616

Type: Verklaring door een gezworen landmeter betreffende de omvang van drie stukken grond van de abdij van Zonnebeke te Oostnieuwkerke

Beschrijving: Pieter de Bersacques, gezworen landmeter van Oost-Ieper-Ambacht, bepaalde de omvang van drie stukken grond, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke en gelegen in Oostnieuwkerke [+ situering van de gronden].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Desen x.e nouembre 1616 Soe was ghemeten by my Pieter de Bersacques gheswoeren Lantmetere jn Oostijperambacht Een stijck lants Toebehoorende het Clooster van Sonnebeecke ligghende jnde prochie van nieukercke jn een stijck ghenaempt het pierstyck Palende van oosten jeghens het clooster lant vande labiette ende afghepaelt met twee steenen stenen [sic] paerlen, zuut de straete loopende naer de scho[...?] velde meulene west afgepaelt met twee stenen paelen jeghens tlant jan van lau ende noort den Pit mersch groot - vijff lynen L roeden Torconden mij Pieter de Bersacques

test

item noch een styck lants jnden cap toebehoorende het clooster van Sonnebeecke van oosten afgepaelt jeghens tlant Guillaume de bouvere zuut afghepaelt jeghens tlant gillis de bouvere west gillis roelens ende noort de straete looopende naer staen casteel groot Twee lijnen x roeden T'ordonden my Pieter de Bersacques

Item noch een styck streckende zuut ende noort van oosten Jan de clercq zuut ende west carelt syx noort Jan van nieukerck groot - een ghemet lx roeden

T'orconden my, Pieter de bersacques