Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-309

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-12-1615

Type: Verklaring door een gezworen landmeter betreffende de omvang van een stuk grond van de abdij van Zonnebeke te Oostnieuwkerke

Beschrijving: Pieter de Bersacques, gezworen landmeter in Oost-Ieper-Ambacht, verklaart een stuk land, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke, en gelegen in de parochie van Oostnieuwkerke, opgemeten te hebben [+ situering van de grond]. Het stuk grond meet 75 roeden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

desen iij.e decembre 1615 Soo was ghemeten by Pieter de Bersacques gheswoeren Lantmetere jn Oostijper ambacht een stijcxken Lants Toebehoorende het clooster van Sonnebeecke ligghende jnde prochie van nieukercke jnde capt streckende zuut ende noort van Oosten ende noorden Gillis roelens, west afghepaelt jeghens franche vander mersch met een steenen paele vpt noort hende ende de els haeghe jeghens tlant vande weduwe Jan vanden Bussche hiermede ghemeten groot lxxv roeden

T'orconden mij Pieter de bersacques

test

Lants maete van twee sticskins in Nieukercke anno 1616