Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-R13(kap36)

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-04-1222

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 60, nr. 55: '29 Avril 1222'.

Type: Compositie tussen de abdij van Zonnebeke en de parochianen van Beselare betreffende de appoort van Sint-Vincentius in de kerk van Beselare

Beschrijving: Guido, abt van Waasten, Willielmus, deken van de christenheid van Roeselare, P… , pastoor van Oostnieuwkerke en Henricus, heer van Moorslede, laten het volgende weten: de abt van Zonnebeke spande een proces aan tegen de parochianen van Beselare, naar aanleiding van het appoort van Sint-Vincentius. Er werd echter beslist de zaak te laten beslechten door de vier genoemde personen, als scheidsrechters. Zij beslisten dat de appoort in 3 delen zou verdeeld worden: 1 deel voor de abt, 1 voor de pastoor, en het derde deel voor de kerkfabriek en de kapel van Sint-Vincentius. Wat tijdens de goddelijke dienst geschonken wordt, is voor de pastoor. Ook moeten op enkele dagen tijdens de mis, de vespers en de metten door de gemeenschap kaarsen gebrand worden in de kerk.

Opmerking: Callewaert(1), 60, nr. 55 vermeldt dat de kopie zich bevindt in Cartularium S, kap. 36.

Tekst

BRU-AGSB-Z-R13(kap36)

[Overgenomen uit Callewaert(1), pp. 60-61, nr. 55]

[p. 60] Universis ad quos litterae istae pervenerint frater Guido, dictus Abbas de Warneston, Willielmus decanus christianitatis Rollariensis. P... presbyter de Nova Ecclesia et Henricus, vir nobilis, dominus de Morslede, salutem in Domino. Universitati vestrae notum facimus quod cum abbas de Sinnebecke, authoritate judicum a Domino Papa delegatorum, parochianos de Beveslare traxissit in causam occasione apportus S. Vincentii et iidem parochiani praedicta authoritate peremptorie fuissent citati, tandem partes aequanimiter in nos compromiserunt, fide interposita confirmantes quod quidquid super eodem apportu faciendum esse ordinaremus, ratum haberent et de caetero constanter et fideliter observarent. Reservata igitur jurisdictione judicum ad regendum partes si necesse esset et deposita omni anteriori querela partium, nos pro bono pacis amicabilem hoc modo inter partes ordinavimus compositionem: quod quaecumque apud Beveslare sub nomine apportus in trunco vel alibi in posterum oblate sive per presbyterum sive per parochianos seu per alium quemquam ibidem essent transmissa, in tres partes dividerentur, et una pars esset abbatis, altera presbyteri, tertia vero pars ad fabricam cederet ecclesiae et capellae S. Vincentii; et praeterea presbyteri esset proprium, quidquid ad ejus manum, dum divina celebraret, fuisset oblatum. Ordinatum est etiam a nobis ut singulis diebus ad missas, ad vesperas et matutinas

[p. 61] sufficienter et condigne de communi in ecclesia candelarum lumen accenderetur. Ad haec inhibentes ne de loco ad locum imago S. Vincentii, nisi de communi assensu partium, causa questus et oblationis transferretur. Et quia coram nobis et aliis quam pluribus observanda fideliter in posterum partes gratanter receperunt omnia quae praeordinavimus, nos etiam compositionis per nos ordinatae volentes observationem ratam et stabilem permanere, praesentem paginam sigillorum nostrorum appensione confirmavimus.

Actum apud Moorsleda, in domo viri nobilis Henrici, ejusdem villae domini, anno Verbi Incarnati 1222, tertio calendas maii.