Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-69

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-04-1306

Opmerkingen analytische datum: 'Pridie Kalendas mensis Maii' is 30 april.

Type: Bekendmaking door de van de abdij van Zonnebeke van het nieuwe zegel van de abdij

Beschrijving: De abdij van Zonnebeke, die reeds lang geen eigen zegel meer bezat, heeft unaniem beslist om een nieuw zegel te laten maken. De afbeelding op het zegel stelt de Maagd Maria voor, gezeten, met haar kind op de schoot, en in haar rechterhand een lelie, met het randschrift “SIGILLUM CONVENTUS BEATE MARIE DE SINNEBEKA”. Het zegel werd ontworpen door twee kanunniken van de abdij. Het nieuwe zegel wordt aanvaard als zijnde dat van de abdij, en eenzelfde aanvaarding wordt gevraagd van allen die ermee in contact zullen komen. Een aantal geestelijke personen wordt in het bijzonder om zijn aanvaarding gevraagd, en om de bezegeling van de oorkonde met hun eigen zegels. Het nieuwe zegel van de abdij van Zonnebeke wordt ook aan de oorkonde gehecht.

Opmerking: Voor een gedeeltelijk afbeelding van het zegel, zie Weale(1), 92, en Donche, 28.

Tekst

test

[Overgenomen uit Weale(1), pp. 93-94]

Universis presentes litteras inspecturis totus conventus monasterii Beate Marie de Sinnebeka, ordinis Sancti Augustini, Morinensis diocesis, salutem in Domino sempiternam.

Cum nos, iam diu est, nullum proprium nostri conventus habuerimus sigillum, nec sit decens, nec honestum, nec etiam voluntatis nostre vel intentionis, amplius nos existere sine sigillo conventus nostri proprio, notum facimus universis presentibus et futuris quod nos unanimiter, de consensu, consilio, et voluntate reverendi patris domni abbatis nostri ac omnium nostrorum et singulorum de conventu predicto, fecimus fieri sigillum conventus nostri in quo continetur sculpta ymago Beate Marie Virginis, sedens et continens in gremio infantem suum, et in dextera manu sua lilium, cum istorum superscriptione verborum: SIGILLUM CONVENTUS BEATE MARIE DE SINNEBEKA. Et nos dictum sigillum assignari et intitulari fecimus per dilectos et fideles fratres nostros et concanonicos, domnos Nicolaum de Dixmuda et Johannem dictum Lupum, sacerdotes, nostri predicti conventus seniores. Quod quidem sigillum approbamus sigillum conventus Beate Marie de Sinnebeka in perpetuum permanendum, et illud volumus ab omnibus approbari, pro nostro sigillo observari et haberi, promittentes bona fide quod nos dictum sigillum non negabimus neque contradicemus in futurum quoquo modo. Et ad hec nos ecclesiam nostram sive monasterium et successores nostros, de consensu et assensu abbatis nostri predicti, quantum in nobis est, specialiter obligamus. Supplicamus insuper reverendis patribus domnis et amicis nostris specialibus, abbatibus de Sinnebeka et de Warnestun, et venerabili preposito de Formeseles, ut dictum sigillum nostrum velint approbare, et auctoritate sua confirmare, et, ad maiorem securitatem et munimen in testimonium premissorum, presentes litteras sigillorum suorum munimine roborare. In cuius rei testimonium predictum sigillum nostrum presentibus litteris primo duximus apponendum.

Datum anno Domini millesimo ccc° sexto, pridie Kalendas mensis Maii.