Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-012

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-06-1356

Opmerkingen analytische datum: Volgens de uitgave van de Limburg-Stirum(2), 470, nr. MCCCLXXXVII, staat nog '15 Juin 1356' naast het regest in het cartularium van Lodewijk van Male. // Bijkomende datering: "en lan M. CCC. LVIJ" (1357).

Type: Bevelschrift van de graaf van Vlaanderen aan de ontvanger van Vlaanderen betreffende de terugbetaling van een lening aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, Nevers en Rethel, laat weten dat hij de abt van Zonnebeke 100 pond parisis schuldig is, die hij van deze geleend had. De abt zal dit bedrag terugbetaald krijgen uit de inkomsten van de ‘renenghes’/’reninghes’[= grensbepaling, grensscheiding] voor het jaar 1357, steeds een zesde van het geleende bedrag, tot de gehele som terugbetaald zal zijn.

Opmerking: De informatie in deze record heeft betrekking op de uitgave (de Limburg-Stirum(2), 470-471, nr. MCCCLXXXVII) van de kopie van het stuk in het cartularium van Lodewijk van Male (voor meer informatie betreffende het cartularium: zie de Limburg-Stirum, ‘Préface’)

Tekst