Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-011

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-11-1350

Opmerkingen analytische datum: Volgens de uitgave van de Limburg-Stirum(2), 376, nr. MCCLXXXVII, staat er nog '4 Novembre 1350' naast het regest in het cartularium van Lodewijk van Male.

Type: Remissie door van de graaf van Vlaanderen betreffende misdrijven door de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, had beslag gelegd op de wereldlijke bezittingen van de abt en de abdij van Zonnebeke omdat de abt zich, in weerwil van het recht, bepaalde delen van de heerlijkheid en de justitie van de graaf toegeëigend had. Met deze brief vergeeft de graaf het hem aangedane onrecht, en geeft hij de inbeslaggenomen bezittingen terug. Alle baljuws en gerechtsdienaren in Vlaanderen dienen rekening te houden met deze beslissing.

Opmerking: De informatie in deze record heeft betrekking op de uitgave (de Limburg-Stirum(2), 376-377, nr. MCCLXXXVII) van de kopie van het stuk in het cartularium van Lodewijk van Male (voor meer informatie betreffende het cartularium: zie de Limburg-Stirum, ‘Préface’).

Tekst