Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-008

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-05-1350

Opmerkingen analytische datum: De opgegeven datering hoort bij de kopie van de akte, zoals die opgenomen werd in het cartularium van Lodewijk van Male (de Limburg-Stirum, 166, nr. CLXIV).

Type: Bevelschrift van de graaf van Vlaanderen aan de baljuw van Ieper of zijn stadhouder betreffende de confiscatie van de bezittingen van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw van Ieper - of zijn stadhouder - krijgt van de vorst opdracht om alle wereldlijke bezittingen van de abt van Zonnebeke in beslag te nemen, evenals de goederen van de baljuw en schepenen van de abt, omdat de abt ten onrechte een stuk land aan zich trok, en de baljuw en schepenen daaromtrent vonnisten. De mannen van de Zaal van Ieper, die betrokken waren bij onterechte toewijzing van de grond aan Roelf en Willem Sammans, troffen reeds een regeling met de graaf.

Opmerking: De informatie in deze record heeft betrekking op de uitgave (de Limburg-Stirum, 166, nr. CLXIV) van de kopie van het stuk in het cartularium van Lodewijk van Male (voor meer informatie betreffende het cartularium: zie de Limburg-Stirum, ‘Préface’). // Zie ook de Limburg-Stirum, 241, nr. CCXXXVIII, in verband met dezelfde zaak (echter zonder expliciete vermelding van de abdij van Zonnebeke).

Tekst