Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-006

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-08-1664

Opmerkingen analytische datum: Van de Putte & Carton, 53, nr. XLI: '1664'.

Type: Bevestiging door het abdij van Voormezele betreffende de echtheid van een archiefstuk van de abdij (met o.a. abdijgeschiedenis, privileges, stichtingen, rechten, plichten) + bevestiging door de abt van Zonnebeke

Beschrijving: De abt, de deken en het kapittel van de abdij van Voormezele getuigen betreffende de echtheid van een boek dat de levens en daden van de abten van die abdij bevat (van 1068 tot 1619), alsmede privileges toegekend door pausen en prinsen, graven van Vlaanderen en andere weldoeners, alsmede de stichtingen en verplichtingen waarmee de abdij belast is. De abt van Zonnebeke bevestigt dit.

Tekst