Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-8

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bled(1), 133, nr. 610: '1143'. // Callewaert(1), 13, nr. 8: '1143 (après 24 Mars)'. // Thesaurus Diplomaticus: '1143-12-24 DE HEMPTINNE-VERHULST', '1143-01-01-9 DE HEMPTINNE-VERHULST', '1143-03-24-9 CALLEWAERT' en '1143-99-99-0'. // Callewaert(1), 13, nr. 8: "Le concurrent 4 correspondend à l'année 1143, après le 24 Mars, jour auquel se faisait le changement de concurrent."

Type: Schenking door de graaf van Vlaanderen van grond te Geluveld aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, schenkt de arme kloosterlingen van Zonnebeke een 'wastina' [= onvruchtbare grond] te Geluveld, ten noorden van de kerk van Sint-Margareta, voor zijn zielenheil. Onder andere hijzelf, zijn echtgenote Sibilla en bisschop Milo van Terwaan bezegelen deze oorkonde.

Opmerking: Bled(1), 133, nr. 610 verwijst naar Coppieters Stochove, op. cit. [wellicht Coppieters Stochove(1)], nr. 66. // Volgens Callewaert(1), 13, nr. 8 is er een kopie in Cartularium S, kap. 51, en in de Inventaire Diplomatique, p. 305, met de volgende diplomatische beschrijving: "met een oude zeghele, wat ghebrocen, van deech ande ploije wthaenghende met een dobbel steerte." // Callewaert(1), 13, nr. 8 verwijst naar een editie bij H. COPPIETERS-STOCHOVE, Régestes de Thierri d'Alsace, Gent, 1901, pp. 87-88 (naar het origineel). // Volgens de Thesaurus Diplomaticus wordt de oorkonde vermeld in Wauters(XI), 160, en in DE HEMPTINNE TH. - VERHULST, A., éd. cit. // Volgens de Thesaurus Diplomaticus zijn er kopieën in Brugge, Archief Grootseminarie, Fonds Zonnebeke, Inventaire Diplomatique, p. 305 en Cartulaire S, f° 27 v° - 28 r°.

Tekst

test

[Overgenomen uit Callewaert(1), pp. 13-14, nr. 8]

[p. 14] In nomine sancte Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Ego Theogoricus, propitia divinitate Flandrensium comes, omnibus fidelibus christianis in perpetuum. Quia concedente clementia Salvatoris antecessorum nostrorum decessibus succedentes feliciter principamus, eorundem benefacta benefaciendo prosequentes atque utilitati anime providentes, pauperum fratrum in ecclesia beate Marie Sinnebecci secundum regulam Sancti Augustini die ac nocte Deo famulantium precibus condescendentes, wastinam quandam in Gelaveld, in septentrionali parte ecclesie sancte Margarite, in fronte terre fratrum eorundem ex altera parte vie jacentem, ob remedium anime nostre predictis fratribus Sinnebeccensis ecclesie perpetuo possidendam libere damus. Et ut donatio nostra firma in perpetuum atque inconvulsa permaneat, aut ne quilibet presumptuosus diabolicis facibus inflammatus contra eam aliquid adtemptare audeat, sigilli nostri impressione munimus ac testium qui presentes adfuere subnotatione corroboramus.

S. Theodorici comitis; S. Sibille comitisse. S. Milonis Teruanensis episcopi; S. Milonis archidiaconi; S. Rogerii prepositi Brugensis; S. Radulphi castellani; S. Iwani Gandensis; S. Hugonis prioris Sinnebeccensis; S. Anselmi castellani Yprensis.

Datum Brugis, anno Domini M°C°XLIII°, indictione VI, epacta III, concurrente IIII.